بازی دایره

توپت رو به سمت دایره های کوچیک پرت کن و مواظب باش خطا نره. اگه خطا رفت هم اشکالی نداره؛ دوباره سعی کن. ضمنا، سعی کن تا جایی که میتونی حواست به قلب ها باشه، اینجوری اگه باختی به خودت شانس دوباره میدی